Προϊόντα

  • Ισορροπιστές και προμίγματα από τη Vitfoss Δανίας
  • Κτηνοτροφικά λίπη και γάλατα
  • Αρίστης ποιότητας πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης
  • Ιχθυάλευρα
  • Αντιμυκοτοξικά
  • Προσθετικά και συμπληρώματα
  • Κτηνιατρικά φάρμακα
  • Απολυμαντικά
  • Υλικά και εξοπλισμός τεχνικής σπερματέγχυσης χοίρων

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2014