Πρόγραμμα διατροφής χοιριδίων Comfort-Grow Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία του πεπτικού συστήματος του χοιριδίου…
Η Vitfoss-Δανίας από το 1930 συμβάλλει στην παραγωγή γνώσης και τεχνολογίας, στο χώρο της διατροφής…
Η Vitfoss-Δανίας από το 1930 συμβάλλει στην παραγωγή γνώσης και τεχνολογίας, στο χώρο της διατροφής…
Η Vitfoss-Δανίας από το 1930 συμβάλλει στην παραγωγή γνώσης και τεχνολογίας, στο χώρο της διατροφής…
Tα τελευταία χρόνια, η απότομη αύξηση του μεγέθους της τοκετοομάδας χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση του…

Η Εταιρεία

  • Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006, από τη θέλησή μας ως επιστήμονες να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ώστε οι πελάτες μας κτηνοτρόφοι να παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας με ασφάλεια και σεβασμό στον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μία ομάδα από κτηνιάτρους με εμπειρία…

Newsletter

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2014