Προτεινόμενη χρήση των προϊόντων VKK για χοιρίδια, πριν και μετά τον απογαλακτισμό.
Η υγειονομική διαχείριση των σύγχρονων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι ο "ακρογωνιαίος λίθος" για την υγεία και παραγωγικότητα των ζώων τους. Η ανάπτυξη και τακτική εφαρμογή πρωτοκόλλων καθαριότητας και απολυμάνσεων συνήθως αφορά τους θαλάμους τοκετών και απογαλακτισμών και μόνο σπάνια τους θαλάμους ξηρής περιόδου. Όμως στους θαλάμους αυτούς οι χοιρομητέρες περνούν περί το 80% της παραγωγικής τους ζωής ενώ η παραγωγικότητα των θαλάμων ξηρής περιόδου είναι ο δεύτερος, μετά τον δείκτη μετατρεψιμότητας, παράγοντας που επηρεάζει την κερδοφορία των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ένα πρωτόκολλο υγειονομικής διαχείρισης των θαλάμων ξηρής περιόδου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Καθαρισμό και απολύμανση των άδειων κελιών πριν τη…
Οι πρώτες μέρες ζωής του χοιριδίου επηρεάζουν σημαντικότατα την όλη ανάπτυξή του αφού το πρωτόγαλα περιέχει αντισώματα τα οποία δεν αντικαθίστανται. Γι αυτό, μια φτωχή αρχή σημαίνει και ένα φτωχό τέλος λόγω του μη ικανοποιητικού βάρους στη σφαγή. Η χρήση των υποκατάστατων γάλακτος κατά τη διάρκεια της γαλουχίας εξασφαλίζει μια καλή και ομοιογενή αρχή για όλη την τοκετοομάδα. Επίσης βοηθούν στην επιβίωση της τοκετοομάδας αν η χοιρομητέρα πεθάνει ή στην ισοδυναμία της τοκετοομάδας όταν η χοιρομητέρα δεν έχει πολύ γάλα ή γαλουχεί πολλά χοιρίδια. Χρησιμοποιούμενα κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εβδομάδων μετά τον απογαλακτισμό τα υποκατάστατα γάλακτος διατηρούν την…
Η καμπύλη διατροφής είναι ενδεικτική. Είναι σημαντικό να διατρέφουμε τη χοιρομητέρα ανάλογα με την σωματική της κατάσταση. Στην διάρκεια της γαλουχίας είναι σημαντικό να ρυθμίζουμε την τροφή της χοιρομητέρας ώστε να πετύχουμε τη βέλτιστη γαλακτοπαραγωή και την σωστή θρεπτική κατάσταση αυτής.
Οι μυκοτοξίνες βρίσκονται στο 25% της παγκόσμιας παραγωγής καρπών. Προκαλούν μεγάλες οικονομικές απώλειες στη ζωική παραγωγή όπως επίσης μερικές μυτοτοξίνες είναι καρκινογόνες και τερατογόνες στον άνθρωπο καθώς μεταφέρονται από το γάλα ή το κρέας. Τα κλινικά συμπτώματα εξαρτώνται από τη δόση και το χρόνο. Όταν οι ζωοτροφές είναι μολυσμένες περισσότερο από μία μυτοτοξίνη, τα τοξικολογικά αποτελέσματα είναι αθροιστικά και μερικές φορές συνεργικά. Τα κλινικά συμπτώματα γνωστών μυκοτοξινών είναι συνήθως υποκλινικά ή χρόνια αλλά με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν σε χοιροτροφικές μονάδες: Μυκοτοξίνες Επιπτώσεις Κλινικά συμπτώματα Ευαισθησία του χοίρου Aflatoxins…

Η Εταιρεία

  • Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006, από τη θέλησή μας ως επιστήμονες να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ώστε οι πελάτες μας κτηνοτρόφοι να παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας με ασφάλεια και σεβασμό στον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μία ομάδα από κτηνιάτρους με εμπειρία…

Newsletter

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2014