Ατομική διατροφή χοιρομητέρων

Η καμπύλη διατροφής είναι ενδεικτική.

Είναι σημαντικό να διατρέφουμε τη χοιρομητέρα ανάλογα με την σωματική της κατάσταση.

Στην διάρκεια της γαλουχίας είναι σημαντικό να ρυθμίζουμε την τροφή της χοιρομητέρας ώστε να πετύχουμε τη βέλτιστη γαλακτοπαραγωή και την σωστή θρεπτική κατάσταση αυτής.

Η Εταιρεία

  • Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006, από τη θέλησή μας ως επιστήμονες να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ώστε οι πελάτες μας κτηνοτρόφοι να παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας με ασφάλεια και σεβασμό στον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μία ομάδα από κτηνιάτρους με εμπειρία…

Newsletter

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2014