Εξωτερική και εσωτερική βιοασφάλεια χοιροτροφικών μονάδων και η χρήση προϊόντων της σειράς Stalosan®

Βιο-ασφάλεια είναι η στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, ζώων και φυτών, με κύριο στόχο την πρόληψη, τον έλεγχο και τη διαχείρισή τους. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζουμε τις δυνατότητες, που προσφέρουν τα προϊόντα υγιεινής της σειράς Stalosan® Hygiene Solutions.

Η Εταιρεία

  • Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006, από τη θέλησή μας ως επιστήμονες να προσφέρουμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιούν τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ώστε οι πελάτες μας κτηνοτρόφοι να παράγουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας με ασφάλεια και σεβασμό στον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε μία ομάδα από κτηνιάτρους με εμπειρία…

Newsletter

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2014